Contact & Consultaties

Poliklinische NKO Dienst

Onderzoek van gehoor- en evenwichtsproblemen

Revalidatiecentrum TER SPRAKE

Hoorcentrum

 

1. Poliklinische NKO Dienst

Mensen met problemen op gebied van oor- en gehoor of evenwicht kunnen zich ofwel rechtstreeks aanmelden via een consultatie op de NKO-dienst of op verwijzing van de huisarts. Afspraken kunnen worden gemaakt via het Algemeen Secretariaat, dagelijks van 8u tot 17u.

Poliklinische NKO Dienst
Universitair Ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185
Poli 1 - 1ste verdieping
B-9000 Gent

Telefoon 09- 332 23 32
  09- 332 26 21
Fax 09- 332 49 93
E-mail nko@uzgent.be

- Algemene raadpleging: 

  • maandag t.e.m. vrijdag van 8u tot 17u 

- Specifieke raadplegingen:

  • Doofheid en Cochleair implantatie: maandagnamiddag [Prof. Dr. Dhooge]
  • ALGO-spreekuur: dinsdag en woensdagvoormiddag [Prof. Dr. De Leenheer]
    woensdagnamiddag [Dr. Van Hoecke]
  • Otogenetisch-spreekuur: 1e maandag van de maand [Prof. Dr. De Leenheer & Dr. Janssens]
  • Kinder NKO-spreekuur: dinsdagnamiddag [Dr. Van Hoecke]
  • Oorsuizen : vrijdagvoormiddag [Dr. Verhaeghe]
  • Duizeligheidsklachten: vrijdagvoormiddag [Dr. Verhaeghe]

 

2. Onderzoek van gehoor- en evenwichtsproblemen

 

3. Revalidatiecentrum TER SPRAKE

Sommige aandoeningen van het gehoor en evenwicht vergen een multidisciplinaire benadering. Hieronder verstaan we dat mensen vanuit verschillende gespecialiseerde invalshoeken (de NKO-revalidatiearts, de klinische audioloog, de spraaktherapeut, de psycholoog, etc.) het probleem verder evalueren en behandelen.
Volgens de wettelijke beschikkingen, is de raadpleging van een dergelijk multidisciplinair team alleen mogelijk na uitdrukkelijke, schriftelijke verwijzing door de huisarts of geneesheer specialist.

Revalidatiecentrum “Ter Sprake”
Universitair Ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185
Poli 1 - 2de verdieping
B-9000 Gent

Telefoon 09- 332 53 64
Fax 09- 332 49 93
E-mail Mieke.Vercruysse@uzgent.be

Brochure Revalidatie

 

 

4. Hoorcentrum

Hoorcentrum Amplifon
Universitair Ziekenhuis
De Pintelaan 185
Polikliniek 1 - 2de verdieping
B-9000 Gent

In het hoorcentrum kan u terecht voor volgende activiteiten:

- Aanpassen, uittesten en aankopen van hoortoestellen
- Uitleg, uittesten en aankopen van hulpmiddelen voor slechthorenden zoals telefoons, tril- en flitswekkers, koptelefoons voor televisie en andere hulpmiddelen bij hoortoestelgebruik.
- Batterijen en onderhoudsproducten voor hoortoestellen en accessoires
- Aanpassen van lawaaibescherming, zwem- en slaapdoppen op maat

Openingsuren:
  • van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17uur.
Contactpersonen: Mevr. Annika Degryse & Miek Devos

Telefoon 09- 332 55 10
E-mail annika.degryse@amplifon.com
  miek.devos@amplifon.com

website Amplifon: www.amplifon.be