Informatie voor patiënten

Gehoorverlies

 

a. Soorten gehoorverlies

Wereldwijd heeft ongeveer 10% van de bevolking te kampen met gehoorverlies.  In België schat men het aantal matig tot ernstig gehoorgestoorden op 200 000 en licht gehoorgestoorden op 800 000. Gehoorverlies kan aangeboren zijn of verworven worden tijdens het leven. Gehoorverlies heeft bij kinderen een invloed op de taalontwikkeling en bij volwassenen kan dit aanleiding geven tot sociaal isolement.      

We onderscheiden twee vormen van slechthorendheid, namelijk geleidingsslechthorendheid en binnenoorslechthorendheid (neurosensoriële slechthorendheid)

 

 

1 - Geleidingsslechthorendheid

Elk probleem in het uitwendig of middenoor kan een geleidingsslechthorendheid veroorzaken. We noemen dit een geleidingsslechthorendheid omdat daardoor de geleiding van het geluid naar het binnenoor toe wordt verhinderd. De mogelijke oorzaken kunnen sterk verschillen. Dit kan gaan van een banale oorprop in de gehoorgang of vocht in het middenoor tot ernstiger zaken zoals een niet aangelegd oorkanaal, een gaatje in het trommelvlies, beschadiging van de gehoorbeentjes, een ontsteking van het middenoor enz.

Hierdoor treedt een verzwakking op van het geluidssignaal. Het gehoorverlies bedraagt maximaal 60 à 70 dB. In veel gevallen is het gehoorverlies slechts tijdelijk en normaliseert het gehoor zich wanneer het oorzakelijk probleem is opgelost. In veel gevallen kan uw arts hulp bieden. Soms is chirurgie noodzakelijk.

 

 

 

Trommelvliesperforatie

 

2 - Binnenoorslechthorendheid

Elke aandoening die leidt tot aantasting van het binnenoor geeft een binnenoorslechthorendheid. Er zijn tal van oorzaken mogelijk:  lawaai, medicatie (bepaalde antibiotica,  medicijnen tegen kanker, aspirines) en ziektes (vb.: bof, hersenvliesontsteking, ziekte van Ménière, zelfs griep).  De belangrijkste oorzaak van binnenoorslechthorendheid echter is het verouderen (ouderdomsslechthorendheid of presbyacusis) . De manier waarop we verouderen is vaak familiaal bepaald. 

Aantasting van het binnenoor veroorzaakt niet alleen een verzwakking van het geluid (zoals bij geleidingsslechthorendheid) maar ook een vervorming, waardoor het verstaan van spraak in achtergrondlawaai moeilijk wordt.

De ernst van het verlies kan variëren van zeer licht tot zeer zwaar en kan eventueel resulteren in doofheid. Het verlies is ook meestal blijvend. Er is geen mogelijkheid om door middel van chirurgie de oorzaak te behandelen bij deze vorm van slechthorendheid.  Soms kan medicatie toegediend in een vroegtijdig stadium de schade wel beperken.

 

 

b. Aanpak

1 - Gehoorsverbeterende heelkunde

Problemen ter hoogt van het uitwendig oor of het middenoor kunnen heelkundige aangepakt worden, waardoor een eventuele gehoorsverbetering kan optreden.  Hieronder vindt U een overzicht van een aantal chirurgische ingrepen met begeleidende brochure:2 - De implantaten

Mensen met een gehoorverlies kunnen geholpen worden met een klassiek hoortoestel.   Een grote groep van slechthorenden kunnen echter geen gebruik maken van hoortoestellen. De redenen hiervoor kunnen zeer verscheiden zijn: eczeem of infecties van de gehoorgang, vervelende vervorming van het geluid door het toestel, het hinderlijk fluiten van het hoortoestel of cosmetische bezwaren. Sinds lange tijd is men dan ook op zoek naar alternatieven onder de vorm van chirurgisch inplanteerbare systemen. Afhankelijk van het soort gehoorverlies en de ernst van het gehoorverlies delen we de implantaten op in verschillende groepen:

Wanneer de gehoorszenuw zelf is beschadigd door ziekte of een gezwel is de enige manier om nog een gehoorssensatie op te wekken via een hersenstamimplantaat. Men plaatst in dit geval een neurostimulator rechtstreeks op de hersenstam in het gebied van de gehoorkernen. Deze interventie gebeurt in nauwe samenwerking met de neurochirurgen en wordt enkel in heel specifieke omstandigheden toegepast.

 

 

3 - Hoortoestellen

Wanneer U meer en meer moeite heeft om een gesprek te volgen, zeker in lawaaierige omstandigheden, of wanneer uw omgeving opmerkt dat uw TV te luid staat, dan heeft u waarschijnlijk een gehoorverlies. Na onderzoek bij de Neus- Keel- Oorarts kan het zijn dat hij aanraadt een proef te doen met hoortoestellen. Dan kunt U terecht in een hoorcentrum.

Hoortoestellen (PDF)

Gebruik hoorapparaten (PDF)