Informatie voor patiënten

Duizeligheid

 

3a. Inleiding

Drie tot 5% van de bevolking heeft geregeld last van duizeligheid. Dit is niet levensbedreigend maar het vermindert aanzienlijk de levenskwaliteit. Bij bejaarde mensen kunnen evenwichtsproblemen leiden tot vallen met eventueel ernstige gevolgen. 

Duizeligheid is op zich een heel vage term. Het wordt gebruikt om veel verschillende sensaties aan te geven zoals vb dat men “onzeker” is bij het stappen maar ook dat men de omgeving ziet draaien, of dat men het gevoel heeft het bewustzijn te verliezen. Soms ligt de oorzaak in het evenwichtsorgaan zelf maar soms heeft het daar niets mee te maken. Ook andere systemen zoals het zicht (de ogen), de spieren en gewrichten spelen een rol in het bewaren van het evenwicht. Aandoeningen van deze systemen kunnen dus evengoed duizeligheid veroorzaken. Andere medische problemen zoals te hoge of te lage bloeddruk of psychische problemen vb hyperventilatie kunnen ook duizeligheidsklachten veroorzaken. Het is de taak van de NKO-arts om na te gaan wat er bedoeld wordt met de klacht duizeligheid. De NKO-arts probeert de oorzaak van de klacht te achterhalen en zal een passende behandeling formuleren.

Op advies van de NKO-arts kan er bijkomend onderzoek van het evenwichtsstelsel (PDF) gebeuren of kan u verwezen worden naar andere artsen - specialisten.

 

 

3b. Soorten evenwichtsproblemen

 

 

3c. Behandelingsmogelijkheden

Op basis van de klachten en de resultaten van het bijkomend onderzoek kan in veel gevallen een diagnose worden gesteld. De behandeling is afhankelijk van deze diagnose. In sommige gevallen kan een medicamenteuze therapie hulp bieden. Soms wordt in eerder bijzondere gevallen ook een chirurgische ingreep uitgevoerd met de bedoeling de chronisch storende effecten uitgaande van het linker of rechter evenwichtsstelsel definitief te elimineren. Een gelijkaardig effect ook bekomen worden door het toedienen van een voor het evenwichtssysteem toxisch antibiotisch middel (gentamycine) via een punctie doorheen het trommelvlies. Voor een heel gamma van evenwichtsproblemen kan gerichte kinesitherapeutische ondersteuning hulp bieden.