Evenementen

 

 

“Horen met een CI: van bionisch naar bimodaal luisteren” 9 NOVEMBER 2013 van 9u tot 12u30 Provinciaal Administratief Centrum – Het Zuid Gent

ingericht door: CI-team UZ Gent, RC Ter Sprake

In de behandeling van ernstige slechthorendheid wordt actueel bij cochleaire implantatie meer en meer getracht het akoestisch restgehoor te sparen en zelfs te benutten. Tijdens dit symposium worden een aantal facetten van deze evolutie belicht. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: elektro-akoestische en bimodale stimulatie, bilaterale cochleaire implantatie en gehoorsparende chirurgie. Het wordt een interessante voormiddag voor artsen en therapeuten die betrokken zijn bij de behandeling en revalidatie van patiënten met ernstig gehoorverlies die in aanmerking komen voor een cochleair implantaat. Ook gebruikers van een CI en ouders van kinderen met een CI zijn van harte welkom. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Een gedetailleerd programma wordt binnenkort aan u voorgesteld.

 

Gezocht: personen met aangeboren eenzijdige doofheid van het rechteroor voor deelname aan fMRI-studie

In het kader van een onderzoek omtrent hersenhelftdominantie zijn wij op zoek naar volwassenen (18+) die sinds hun geboorte doof of ernstig slechthorend zijn aan de rechterzijde en normaalhorend aan de linkerzijde. In dit onderzoek zal tijdens scanning van de hersenen (fMRI) via een aantal eenvoudige opdrachten nagegaan worden welke hersenhelft dominant is voor bepaalde functies (bv. taal en voorwerpgebruik). De testing zelf neemt ongeveer 40 minuten in beslag en gaat door in het UZ Gent. Bij deelname aan het onderzoek wordt een vergoeding en een CD-opname van uw eigen hersenen voorzien.
Indien u interesse heeft of meer informatie wenst, kan u contact opnemen via frederic.acke@ugent.be.

Prof. Dr. I. Dhooge – Prof. Dr. E. De Leenheer (dienst NKO UZ Gent), in samenwerking met de vakgroep Experimentele Psychologie UGent