Tinnitus/ oorsuizen

De Nederlandse vertaling voor tinnitus is ‘oorsuizen’. Deze woorden worden gebruikt voor alle vormen van geluiden die een mens waarneemt, die niet in de buitenwereld aanwezig zijn. Tinnitus is dus een subjectieve gewaarwording van een geluid door een persoon in afwezigheid van een externe geluidsbron en wordt ervaren als ‘gefluit’, ‘gebrom’, ‘gerinkel’, ‘geraas’,… maar zelden als echt gesuis.

Tinnitus is zeer nauw verbonden met de psyche van de patiënt. Het geluid kan niet door de patiënt worden ontlopen en kan daardoor een enorme invloed hebben op zijn emotie. Daarenboven kan de intensiteit sterk wijzigen door de stemming van de patient. 

Tinnitus kan verschillende oorzaken hebben, namelijk een aandoening in het middenoor  of binnenoor, aandoeningen buiten het oor zoals kaakgewrichtsklachten of nekproblematiek, maar in veel gevallen kan er geen directe oorzaak gevonden worden.

Indien nodig wordt de patient door een team van specialisten onderzocht. Hierin participeren naast een NKO-arts, ook een audioloog, een audicien en een psycholoog. In gezamenlijk overleg wordt getracht voor de patiënt een geïndividualiseerde aanpak te formuleren. Deze aanpak is gebaseerd op het model van Jastreboff.