Gehoor Testen

Gehoortesten, wanneer is dit nodig?

Een gehoortest wordt gedaan wanneer je het vermoeden hebt dat je minder hoort. Minder horen kan verschillende oorzaken hebben. Met een gehoortest wordt de gevoeligheid gemeten van het oor bij pure tonen. Deze gegevens worden vastgelegd in een audiogram door een audicien of bijvoorbeeld een Kno-arts. Het afnemen gebeurt door middel van een audiometer. Je komt in de uitslag te weten in welke mate jouw gehoorverlies is.

Wat is een gehoortest?

Als je het gehoor gaat meten dan wordt er gekeken in welke mate je gehoor nog functioneert. Niet alleen kan je met een gehoortest bepalen of je slechter hoort, maar kan er ook gekeken worden waar het probleem ligt. Dat betekent dat men door een gehoortest ook kan zien waardoor je gehoorverlies hebt en waar het vandaan komt. Dat kan dan zijn in de gehoorgang of trommelvlies maar ook bijvoorbeeld in het slakkenhuis of in de hamer, de stijgbeugel of het aambeeld. Ze kunnen ook meten of het probleem in de hersenen bevindt.

Een gehoortest geeft inzicht

Wanneer je een gehoortest laat uitvoeren krijg je inzicht in wat er mankeert en door welke oorzaak. Ook wordt met een gehoortest bepaald in welke mate jouw gehoor niet meer functioneert. Horen is belangrijk en daardoor is inzicht hebben in het probleem van groot belang. Het horen van geluiden is belangrijk om contact te maken.

Wanneer laat je een gehoortest doen?

Een gehoortest is nodig wanneer je zelf denkt dat je slechter hoort. Je kunt het gehoor gemakkelijk laten testen door een audicien. Soms kun je gehoorklachten krijgen en ga je ermee naar een huisarts. De huisarts kan dan ook een gehoortest voor je aanvragen. Je krijgt dan een verwijsbrief voor een audiologisch centrum of eventueel een Kno-arts.

Hoe wordt de gehoortest uitgevoerd?

In de meeste gevallen wordt een gehoortest uitgevoerd door middel van een toonaudiogram. Het wordt weleens de piepjestest genoemd. De gevoeligheid van het oor wordt gemeten door tonen. De data worden verwerkt in een audiogram. Wanneer het afgenomen wordt gebeurt dat met een audiometer.

Als je de uitslag krijgt van het audiogram krijg je per frequentie het gehoorverlies te zien. Ook de aard van het gehoorverlies kun je zien in een audiogram. De audicien of kno-arts kan dan bepalen of het een geleidingsverlies is of een perceptieverlies. De gegevens worden door een audioloog of audicien ook vaak gebruikt wanneer ze een hoortoestel moeten instellen.

Je hebt niet alleen het toonaudiogram waardoor je het gehoor kunt meten. Er zijn ook andere gehoortesten die je kunt doen. Een ervan is het spraakaudiogram. Hier wordt gekeken naar de spraakklanken van deze persoon. Degene met het gehoorverlies wordt in staat gesteld om de spraakklanken te onderscheiden van elkaar.